Liên hệ

Be a Maker!

MakerLab.vn được lập nên với mục tiêu thúc đẩy văn hóa sáng chế trong cộng đồng, với định hướng tập trung hoạt động trong lĩnh vực Robotics

Trải nghiệm

Tham gia các các buổi thực hành trải nghiệm miễn phí về công nghệ Robotics với các thiết bị và giáo trình được thiết kế chuyên biệt cho người mới bắt đầu tại MakerLab.vn

Sự kiện - Workshop

Theo dõi và tham gia các sự kiện, workshop về công nghệ Robotics sắp sửa diễn ra do MakerLab.vn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức

Hỗ trợ

Hỗ trợ không gian hoạt động cho CLB - Đội - Nhóm muốn tìm hiểu về công nghệ Robotics tại các trường THCS, THPT phù hợp với mô hình hoạt động tại MakerLab.vn